INTERNATIONAL BIODIVERSITY DAY 2007
 

Previous action days


sự hợp tác của


On behalf ofNgày Hành động vì Đa dạng sinh học & Hội thảo chuyên đề về Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu, Việt Nam, ngày 19 - 23 tháng 5, 2007

Biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra nhanh hơn những gì mà trước kia người ta đã từng dự báo và tác động của nó tồi tệ hơn mong đợi. Không có một vùng nào trên hành tinh này lại không bị ảnh hưởng. Đặc biệt những vùng đồng bằng đông dân cư và ven biển ở châu Á sẽ bị ảnh hưởng nặng nề và nguồn sinh kế của người nghèo sẽ bị rủi ro. 


Hiện nay biến đổi khí hậu đang là một trong những mối đe dọa chính đối với đa dạng sinh học của hành tinh. Chỉ tính riêng Việt Nam, có khoảng 700 loài đang bị đe doạ và con số này sẽ tăng lên khi mà các hệ sinh thái của Việt Nam thu hẹp dần.


Vì khắp nơi trên thế giới đều cảm nhận ngày càng nhiều những tác động to lớn của biến đổi khí hậu và sự suy giảm đa dạng sinh học, những nhà chính trị và những nhà hoạch định chính sách đang phải hết sức vất vả nhằm xây dựng các chiến lược ứng phó và giảm thiểu. Để hỗ trợ những nỗ lực này và nâng cao nhận thức của công chúng về mối liên hệ giữa đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức  GTZ và  DED với sự hợp tác của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ( MoNRE) và Ban thư ký Công ước về Đa dạng sinh học ( CBD) và Liên minh Bảo tồn Tự nhiên và Tài nguyên thiên nhiên Quốc tế ( IUCN) đã cùng tổ chức những sự kiện sau:


Ngày Hành động vì Đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tam Đảo (Ngày 19 tháng 5) và
Hội thảo chuyên đề về Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu, Hà Nội (Ngày 22 và 23 tháng 5).

 

Để biết thêm thông tin chi tiết Bản Ý tưởng sơ bộ cho cả hai sự kiện này, Chương trình Ngày Hành động vì Đa dạng sinh học Program và Thông báo Hội thảo chuyên đề.